Träningslägenheter

Vi tar emot förfrågningar gällande placeringar till träningslägenheter för 16-29 åringar. Vi har träningslägenheter runtom i hela Stockholms län.
Våra träningslägenheter lämpar sig väl för unga vuxna som har;

  • Psykosocial problematik
  • Sociala problem
  • relationsproblem
  • Missbruk och/eller kriminalitet
  • Ensamkommande

Våra träningslägenheter lämpar sig även väl för utsluss från PUT-boenden, kriminalvård och behandlingshem.

Global Omsorg kan erbjuda träningslägenheter för den som behöver en mer självständig tillvaro och kunna växa och ta ansvar för ett eget hushåll. En egen möblerad lägenhet är en viktig kugge för att en utsatt ung människa ska kunna upptäcka vuxenlivet, hitta sin identitet och få sin självkänsla tillbaka. En egen lägenhet ger den unge en paus när de befintliga hemförhållandena är trassliga eller när risken för institutionsplacering är överhängande.

Den placerade ungdomen får en direkt kontaktperson som den träffar regelbundet. Global Omsorg har en jourtelefon som man kan ringa dygnet runt, alla dagar, med möjlighet att rycka ut med personal vid akuta situationer.

Vårdbehandlingar
Global Omsorg erbjuder ingen form av vård, men har till uppdrag att tillsätta behöriga aktörer ifall behovet finns. Syftet är att tillförse ungdomens både fysiska och psykiska behov.

Ramavtal
Global Omsorg har ramavtal från och med år 2016 med Stockholm Stad gällande träningslägenheter för 18-20 åringar. Vi finns i Stockholm stads vårdgivarkatalog.