HVB-hemmet Lugnet

Ett HVB-hem med 12 platser i Huddinge

HVB hemmet Lugnet ger ungdomarna i boendet en trygg miljö där de kan utvecklas till självständiga och välfungerande individer. Vidare arbetar vi med ett lösningsfokuserat och demokratiskt förhållningssätt och försöker se till att ungdomarna bygger upp meningsfulla relationer i en hemlik miljö. Sysselsättning, delaktighet och demokrati är ledord som genomsyrar vår verksamhet, då vi ser detta som viktiga förutsättningar för att väl integreras och tillföra i samhället.

Barnen/ungdomarna får genom boendets aktiviteter socialträning med målen att uppnå:
Självbestämmande, självhjälpande, ansvarstagande, trovärdighet, respekt, samarbetsvillighet samt mottaglighet.

På HVB hemmet Lugnet arbetar vi med kontaktperson ifrån personalgruppen som ser till att ungdomen upprättar individuella mål för att få en meningsfull fritid. På fritiden anordnas särskilda aktiviteter för våra ungdomar. Innehållet är blandat och årstidsbundet utbud av lek, idrott, utflykter och kultur, och omfattar både hel- och halvdagsaktiviteter.

Vi arbetar för att integrera ungdomarna in i föreningslivet utifrån önskemål.