HVB-hemmet Lugnet

Med en bred erfarenhet inom omsorg, socialtjänst och skola är Global Omsorg med i arbete att stödja ensamkommande barn till Sverige. I Segeltorp i Huddinge ligger HVB-hemmet Lugnet beläget med plats för 12 barn..

Familje- och jourhem

Med en kombination av hängivenhet och kompetens förser vårt företag trygga alternativ vid placeringar. Vi utgår ifrån en trygg och hög kvalité, genom utarbetade metodologiska arbetssätt.

Träningslägenheter

Läs mer här!