HVB-hemmet Lugnet

Med en bred erfarenhet inom omsorg, socialtjänst och skola är Global Omsorg med i arbete att stödja ensamkommande barn till Sverige. I Segeltorp i Huddinge ligger HVB-hemmet Lugnet beläget med plats för 12 barn..

Familje- och jourhem

Med en kombination av hängivenhet och kompetens förser vårt företag trygga alternativ vid placeringar. Vi utgår ifrån en trygg och hög kvalité, genom utarbetade metodologiska arbetssätt.